Ekomarket

тел: 0800-30-20-55viber: 067-434-5732

УВАГА! В зв'язку з воєнними діями які проходять на території України та згідно з пунктом 4.2 Офіційних правил участі у програмі лояльності, починаючи з 11 березня 2022 року дія программ "Подяка Щодня" та "ЕКО Максимум" тимчасово призупинені на невизначений термін. Про поновлення програм "Подяка Щодня" та "ЕКО Максимум" буде повідомлено додатково. 


Офіційні правила участі в програмі лояльності «Подяка щодня» (надалі – Правила)

Правила являються Договором приєднання, що укладається шляхом приєднання Учасника програми лояльності до запропонованого Договору в цілому, шляхом заповнення розміщеної на сайті чи у паперовій формі анкети реєстрації.
У випадку прийняття нижче вказаних умов, Користувач засвідчує своє бажання укласти Договір, шляхом надсилання відповідної заявки, з моменту отримання якої Технічним адміністратором, він визначається як Учасник програми лояльності та вважається таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
Програма (програма лояльності «Подяка щодня») – комплекс взаємовідносин, у результаті яких учасник (надалі – Учасник Програми) має право користуватися всіма правами Програми на відповідних умовах, встановлених цими Правилами.
Учасник Програми – фізична особа, суб’єкт персональних даних, яка отримала та активувала картку та бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил.
Бонусна картка та/або Основна картка – пластикова картка, що ідентифікує Учасника Програми та надає йому можливість на визначених умовах користуватися всіма правами Програми (надалі також – Картка).
Картка-брелок – картка у формі брелока, що використовується для накопичення бонусів на рахунку Учасника Програми.
Картка «ЕКО-Максимум» - платіжна кредитно-бонусна карта, емітована АТ «СЕНС БАНК» в рамках Програми, з нанесеним логотипом «ЕКО-МАРКЕТ» та «СЕНС БАНК», що ідентифікує Учасника Програми та надає йому можливість не лише на визначених умовах користуватися всіма правами Програми, а й по дебетно-кредитній схемі здійснювати за допомогою цієї картки розрахункові операції.
Використання картки «ЕКО Максимум» визначається правилами Програми, нормами чинного законодавства України, нормами міжнародних платіжних систем та умовами договору про банківське обслуговування.
Торгова Точка – мережа магазинів «ЕКО МАРКЕТ», в якій Учасник Програми має можливість накопичувати та/або використовувати бонуси (надалі – Торгова Точка).
Бонуси – облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника Програми відповідно до схем нарахування бонусів (при виконанні Учасником Програми умов, встановлених організатором), які списуються при їх використанні у порядку, встановленому цими Правилами.
Бонусна Вигода – відсоток, значення якого зростають в залежності від обсягу покупок Учасника Програми на місяць.
Спеціальні пропозиції – заохочення, економії та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатись лише Учасники Програми відповідно до умов та правил Програми.
Рахунок Учасника – сукупність даних у інформаційній системі Програми, що містить дані про нарахування та списання бонусів.
Анкета – формуляр, при заповненні і підписанні якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також згоду на використання її персональних даних та іншої інформації, що може бути надана та використана в рамках Програми. Анкету можна заповнити у такий спосіб: заповнивши формуляр, наданий організатором або від його імені (паперову анкету), та залишивши заповнену Анкету у спеціальному ящику для збору анкет у Торговій Точці або заповнивши відповідну форму на сайті Програми.
Видача Картки означає, що Основна картка з одною карткою-брелоком видана Учаснику Програми, але Учасник Програми ще не заповнив Анкету. Можливе тільки накопичення бонусів, що розпочинається не раніше ніж через добу після видачі Основної картки.
Активація Картки означає, що Учасник Програми заповнив Анкету відповідно до цих Правил та його дані зареєстровані. З моменту активації Картки стає можливим не лише накопичення, а і використання бонусів.
Сайт Програми – інтернет-сайт за адресою www.podyaka.eko.com.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.
Гаряча лінія – телефонний номер 0-800-30-20-55. Всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних телефонів у межах України є безкоштовними.
З питань отримання платіжної картки «ЕКО Максимум» звертатися на гарячу лінію АТ «СЕНС БАНК» за телефоном 044-494-15-15.
Інформаційний центр Програми – основні засоби інформаційної підтримки Учасників Програми, а саме: сайт Програми та телефон Гарячої лінії.

1. Загальні положення

1.1. Організатором Програми є товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО», що знаходиться за адресою: 03039, Київ, пр-т Науки, 8 (далі – Організатор) з залученням в частині імітування, обслуговування та надання інших банківських послуг по картці «ЕКО Максимум» АТ «СЕНС БАНК» (надалі також – Банк).
1.2. Програма є довгостроковою та проводиться на всій території України.

2. Участь у Програмі

2.1. Учасниками Програми можуть бути покупці – фізичні особи, які досягли віку 18 років, яким було видано Бонусну картку та які здійснили активацію Картки відповідно до цих Правил.
2.2. Для активації Картки необхідно заповнити обов’язкові поля Анкети (щонайменше, надати мінімально необхідні дані для активації Картки).
2.3. При вступі до Програми кожен Учасник Програми отримує пакет, що містить одну Бонусну картку (Основну картку) та одну картку-брелок. Пакет Учасника можна отримати в Торгових точках на умовах, визначених у п. 3 цих Правил.
2.4. Про умови Програми можна дізнатися в Торгових точках у «Куточку покупця», на сайті Програми або за телефоном Гарячої лінії.
2.5. Бонусна картка/картка «ЕКО Максимум» служить ідентифікатором покупця - Учасника Програми.
2.6. Бонусна картка та картки-брелоки обслуговуються (можуть бути використані) тільки в Торгових точках, що беруть участь у Програмі.
2.7. Бонусна картка та картки-брелоки не можуть бути використані в якості банківської, кредитної, платіжної карток чи для здійснення будь-яких інших операцій, які не передбачені умовами Програми.
2.8. Датою початку участі в Програмі є дата активації Картки.
2.9. Бонусна картка та картки-брелоки діють протягом всього терміну дії Програми.
2.10. Для блокування Бонусної картки у випадку її втрати чи пошкодження Учаснику Програми необхідно звернутися за телефоном Гарячої лінії.
2.11. Бонусна картка може бути заблокована тільки у випадку, коли дані заявника, який звернувся для блокування Картки, збігаються з даними, вказаними Учасником Програми, якому належить така Бонусна картка, в Анкеті, яка зареєстрована в інформаційній системі Програми.
2.12. При відновленні Бонусної картки Учаснику Програми видається нова Бонусна картка на умовах, визначених цими Правилами, на якій збережено стан рахунку на момент блокування втраченої Бонусної картки. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на рахунку до блокування Бонусної картки.

3. Вступ до Програми та отримання Картки

3.1. Отримати Бонусну картку можна наступним чином:
3.1.1. Учасник Програми може придбати Основну картку та картку-брелок за 1 грн (включаючи ПДВ), здійснивши в Торговій Точці покупку на 100 грн та більше (одним чеком) або придбати в Торговій Точці Бонусну картку та 1 картку-брелок за 10,00 грн (включаючи ПДВ).

4. Права та обов'язки Організатора Програми

4.1. Бонусна картка та картка-брелок є власністю Організатора Програми.
4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати (закрити) умови Програми. У випадку закриття Програми всі бонуси, набрані Учасником Програми, можуть бути використані протягом 30 днів після повідомлення про закриття Програми.
4.3. Організатор має право змінити умови Програми, завчасно повідомивши про це Учасників Програми та інших споживачів в загальнодоступній формі/засобами/способами в тому числі розмістивши Правила на сайті https://www.podyaka.eko.com.ua.
4.4. Організатор має право відмовити у видачі Основної та/або картки-брелока, вилучити чи припинити їх дію за наступних обставин:

  • a) використання чи спроби використання карток у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам Програми;
  • б) у випадках зловживання з боку Учасника Програми щодо його участі у Програмі;
  • в) якщо Учасник Програми надав неповну чи недостовірну інформацію, яка необхідна для участі в Програмі.
Рішення в такому разі приймається Організатором самостійно.
4.5. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають у результаті дій сторонніх осіб. Відповідальність за збереження Бонусної картки та за її несанкціоноване використання сторонніми особами самостійно несе Учасник Програми, який має відповідну Картку. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки.
4.6. Організатор періодично інформує Учасника Програми про його можливості та бонуси, проте не несе відповідальності за недоставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

5. Права та обов’язки Учасника Програми

5.1. Заповнюючи анкету та ставлячи свій підпис, Учасник Програми підтверджує, що йому виповнилося 18 років, дає згоду на обробку наданих ним персональних даних, включення його персональних даних до бази даних Учасників Програми, власником якої є Організатор, а також погоджується з усіма правилами Програми.
5.2. Учасник Програми повинен заповнити всі обов’язкові поля Анкети, лише за цієї умови він може використовувати накопичені бонуси згідно з умовами Програми.
5.3. Учасник Програми бере на себе відповідальність за достовірність персональних даних, що були надані ним Організатору.
5.4. Учасник Програми має право блокувати свою Бонусну картку.
5.5. У разі втрати Бонусної картки Учасник має право на умовах, визначених у цих Правилах, отримати нову Картку і перенести на неї кількість накопичених ним бонусів. При цьому переноситься лише та кількість бонусів, що була на рахунку Учасника Програми на момент блокування Картки. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на рахунку до блокування Бонусної картки.
5.6. Учасник Програми має право в будь-який момент відмовитися від участі у Програмі.
5.7. Учасник Програми зобов’язаний своєчасно інформувати Організатора про зміну адреси, телефону та інших даних.

6. Анкета та персональні дані Учасника Програми

6.1. Заповнюючи Анкету, Учасник Програми надає особисту інформацію (персональні дані) для реєстрації в інформаційній системі Програми. Належним чином заповнена Анкета є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.
6.2. Заповнена Анкета та підпис Учасника Програми підтверджують його бажання взяти участь у Програмі і свідчать про його обізнаність та згоду з усіма умовами та Правилами Програми.
6.3. Учасник Програми може змінити/доповнити дані Анкети через надані Організатором канали комунікації.
6.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти персональні дані Учасників Програми, використовувати їх у рамках Програми.
6.5. Учасник Програми надає Організатору право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та/або інформаційного характеру про Програму поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS/VIBER, іншими доступними каналами комунікації.
6.6. Учасник Програми може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора за телефоном Гарячої лінії.
6.7. Дані Учасника Програми, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних, указаних в Анкеті, мають відповідальні особи Організатора/Банку і сам Учасник Програми.
6.8. Мінімальний набір даних, які необхідно заповнити в Анкеті для її активації (обов’язкові для заповнення поля): номер Картки, ПІБ, стать, дата народження, номер мобільного телефону.
6.9. Якщо в Анкеті не заповнені обов’язкові поля, анкета вважається невалідною і Бонусна картка не активується.
6.10. Кожен Учасник Програми може зареєструвати на своє ім'я лише одну Бонусну картку, якщо вона не зареєстрована на іншого Учасника Програми.
6.11. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована лише одна Бонусна картка.
6.12. На одну адресу електронної пошти може бути зареєстрована тільки одна Бонусна картка.
6.13. У разі заповнення Анкети шляхом заповнення формуляра, наданого Організатором або від його імені (паперової анкети), активація Картки, якщо її заповнено належним чином, відбувається протягом 4 тижнів після дати залишення заповненої Анкети у спеціальному ящику для збору анкет у Торговій Точці.
6.14. У разі заповнення Анкети на сайті Програми активація Картки відбувається протягом 2 робочих днів після дати такого заповнення.
6.15. Інформацію про активацію Картки Учасник Програми може отримати, зателефонувавши на Гарячу лінію або на сайті Програми та/або у Торговій Точці.
6.16. Учасник Програми може змінювати свої анкетні дані в Програмі: в своєму профілі (на персональній сторінці) на сайті Програми або за телефоном Гарячої лінії.
6.17. Якщо Учасник Програми змінює номер мобільного телефону, який був зазначений при заповненні Анкети, то він повинен пройти процедуру його верифікації. Для цього на новий номер телефону йому буде вислано SMS-повідомлення з перевірочним кодом. Цей код Учасник Програми повинен буде ввести в своєму профілі на сайті або повідомити оператору Гарячої лінії. Тільки після цієї процедури номер телефону в профілі буде оновлено.
6.18. Вказавши в Анкеті повну поштову адресу, Учасник Програми отримає 25 додаткових бонусів.
6.19. Вказавши в Анкеті та підтвердивши свою електронну адресу Учасник Програми отримає 25 додаткових бонусів.
6.20. Вказавши в Анкеті додаткову інформацію про себе та свою сім’ю, Учасник Програми отримає 50 додаткових бонусів.
6.21. Заповнивши Анкету он-лайн (на сайті Програми), Учасник Програми отримує 100 додаткових бонусів.
6.22. Замовивши картку «ЕКО Максимум» від АТ «СЕНС БАНК», Учасник Програми отримає - 25 додаткових бонусів.
6.23. Заповнюючи Анкету, Учасник Програми надає згоду Організатору/Банку на обробку персональних даних, які вказані в Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми, у т. ч. для участі в заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках Програми, а також згоду на передачу (поширення) його персональних даних третім особам (без додаткового повідомлення про таку передачу) та підтверджує, що він ознайомлений з правами суб’єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних» та чинним законодавством України.

7. Нарахування бонусів

7.1. Для нарахування бонусів при здійсненні покупки в Торговій Точці Учасник Програми повинен пред’явити Бонусну картку/картку «ЕКО Максимум» або картку-брелок кожного разу до закриття транзакції на касі. Нараховані за покупки бонуси (як за Основною, так і за картками-брелоками) реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.
7.2. При кожній покупці з пред’явленням Бонусної картки, картки «ЕКО Максимум» або картки-брелоку на Рахунку Учасника накопичуються бонуси.
7.3. Розмір Бонусної Вигоди нараховується з розрахунку при використанні Бонусної карти 1% від суми покупки, а при використанні карти «ЕКО-Максимум» 2% від суми покупки плюс фіксована сума бонусів за покупку окремих товарів, що будуть визначені для кожного окремого учасника Програми.
7.4. Накопичувати бонуси Учасник Програми може вже наступного дня після отримання Бонусної картки.
7.5. 1 бонус дорівнює 1 копійці.
7.6. Бонуси на Основну картку нараховуються в усіх Торгових Точках, що беруть участь у Програмі.
7.7. Бонуси нараховуються на суму грошових коштів, фактично сплачених за чеком. На суму, сплачену бонусами, бонуси не нараховуються.
7.8. Бонуси нараховуються за покупку будь-яких товарів, окрім певних груп товарів, перелік яких встановлює Організатор (овочі, фрукти, сипуча бакалія, свіже м’ясо, риба охолоджена, яйця, цукор, сигарети)
7.9. Бонуси нараховуються на округлену суму, копійки не враховуються.
7.10. Бонуси нараховуються на суму до оплати в чеку.
7.11. Нарахування бонусів за добу обмежено 12 000 бонусами на одну Бонусну картку Покупця.
7.12. Нарахування бонусів відбувається при розрахунку за покупку готівковими коштами чи банківськими платіжними картками.
7.13. Бонуси нараховуються згідно з визначеними Програмою Правилами. Інформація про схеми нарахування розміщується в Торгових Точках, а також надається через інші канали комунікацій. Нарахування бонусів та оновлення балансу бонусів відбувається протягом доби.
7.14. Під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій у межах Програми на рахунок Учасника Програми можуть нараховуватися додаткові бонуси.
7.15. У випадках, передбачених законодавством, Учасник Програми має право повернути товар, придбаний з використанням бонусів.
7.16. Бонуси за використання картки «ЕКО Максимум» нараховуються :
7.16.1. Привітальні бонуси у сумі 20 000 бонусів нараховуються одноразово за першу банківську операцію (зняття коштів в банкоматі чи розрахунок картою як платіжною) на суму понад 50 грн при використанні першої карті ЕКО-Максимум, що видана одній фізичній особі. Бонуси нараховуються місяця наступного за тим, в якому здійснена операція.
7.16.2. Накопичувальні бонуси нараховуються на бонусний рахунок додатково один раз на місяць, наступного місяця за тим, в якому здійснено покупки у розмірі 2% від суми розрахунку картою «ЕКО-Максимум» як платіжною у будь-якому торгово-сервісному підприємстві України, але не більше 50 000 бонусів. Бонуси за використання карти ЕКО-Максимум не нараховуються на операції, що здійснені з використанням платіжної картки в торгово-сервісних підприємствах, що зареєстровані в міжнародних платіжних системах з значенням параметру МСС (код торгівельного закладу ), що відповідає наступним значенням: 5933, 6530, 7995, 9223, 9754, 7841, 7993, 7994, 6211, 9211, 9222, 9311, 9399, 9402, 9405, 8398, 8641, 8651, 8661, 4812, 4829, 5816, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6529, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7321, 8675, 8734, 7299, 8699. При поверненні товару, який був придбаний з використанням бонусів, сума використаних бонусів повертається на рахунок Учасника Програми. У разі повернення товару по фіскальному чеку, за яким було проведено нарахування бонусів, представник Організатора:

  • а) списує нараховані бонуси з рахунку Учасника Програми;
  • б) повертає Учаснику Програми грошові кошти, сплачені ним при покупці товару в розмірі, визначеному у фіскальному чеку.
7.17. При здійсненні покупки Учасник Програми перевіряє правильність нарахування бонусів. Для вирішення спірних питань Учасник Програми повинен звернутись до Організатора (його представника) та пред’явити чек. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення учасника протягом 30 днів.
7.18. Дата останніх змін на рахунку Учасника Програми, кількість нарахованих бонусів за чек (в перерахунку на гривні), кількість використаних бонусів за чек (в перерахунку на гривні), новий баланс рахунку Учасника Програми (в перерахунку на гривні), а також загальна сума накопичених бонусів на рахунку (в перерахунку на гривні) друкуються на фіскальному чеку. Також про стан рахунку Учасник Програми може дізнатися за телефоном Гарячої лінії Програми.
7.19. Бонуси не можна передавати, продавати чи в будь-який спосіб відчужувати.

7.20 Учасник Програми отримує бонус в розмірі 2% за 3 дні до дня народження, в день та 3 дні після нього. 

8. Використання бонусів

8.1. Використання бонусів можливе лише за умови пред’явлення активованої Бонусної картки.
8.2. Бонуси стають доступними до використання наступного дня.
8.3. Бонуси не можуть бути використані при покупці окремих видів товарів, якщо сума Бонусів змінює вартість товару до меншого за мінімальний розмір, встановлений відповідними нормативно-правовими актами України (заборонено придбання соціально значущих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за допомогою бонусів).
8.4. Бонуси можуть бути використані, при розрахунку за придбані товари, у будь-який момент за умови їх достатньої кількості на рахунку. Відповідну кількість бонусів буде списано з рахунку Учасника Програми. Доплата готівкою приймається.
8.5. Накопичені бонуси не можуть бути видані Учаснику Програми готівковими коштами.
8.6. Якщо Учасник Програми не використовує картку, то всі накопичені бонуси будуть вважатися протермінованими і можуть будути списані з рахунку Учасника Програми через 1 рік з дати останнього нарахування бонусів.
8.7. Мінімальна сума чеку, яку потрібно сплатити готівкою дорівнює 10 грн (включаючи ПДВ).
8.8. Використання бонусів у Торговій Точці можливе лише за допомогою Бонусної картки. За допомогою карток-брелоків можна лише накопичувати бонуси.
8.9. Накопичені бонуси мають бути використані до 31 січня включно після чого вони анулюються. Починаючи з 1 лютого накопичення бонусів поновлюється.

9. Втрата Бонусної картки

9.1. При втраті Бонусної картки Учасник Програми може її заблокувати і замінити на нову. Основна картка блокується, картки-брелоки – не блокуються.
9.2. Для блокування Бонусної картки Учасник Програми залишає заявку на блокування за телефоном Гарячої лінії або на сайті Програми. На номер мобільного телефону, який прив’язаний до Бонусної картки (був зазначений в Анкеті), надійде SMS із перевірочним кодом, який потрібно ввести в своєму профілі учасника (персональній сторінці) на сайті Програми або назвати оператору Гарячої лінії. Після цього втрачену Бонусну картку буде заблоковано.
9.3. Учасник Програми на умовах, встановлених у цих Правилах, може отримати новий пакет, що містить одну Бонусну картку та 1 картку-брелок. При втраті бонусної картки нова реєстрація анкети не потрібна. Зателефонувавши на Гарячу лінію або в профілі учасника на сайті Програми Учасник Програми робить прив’язку нової Бонусної картки до свого профілю (персональної сторінки).
9.4. Бонуси із заблокованої Картки перераховуються на нову Бонусну картку Учасника Програми. На заблоковану Картку можна накопичувати бонуси, але розраховуватися не можна. Заблокована Картка стає аналогом картки-брелока.
9.5. Розблокувати заблоковану Картку не можна.

10. Сервіс "Е-копійка"

10.1. "Е-копійка" – це зарахування здачі при здійсненні покупки в Торгових Точках на Бонусну карту шляхом продажу Учаснику сервісу «Е-копійка» по ціні, що рівна решті, яка зараховується на карту з одночасним нарахуванням бонусів на рахунок Учасника Програми у розмірі 1 бонус = 1 коп.
10.2. Нарахування бонусів при продажу сервісу «Е-копійка» можливе в сумі від 0,01 грн. до 0,99 грн.
10.3. Нарахування бонусів та оновлення балансу бонусів відбувається протягом однієї календарної доби.
10.4. Нараховані бонуси в рамках Сервісу «Е-копійка» сумуються з усіма іншими бонусами, що обліковуються на Рахунку Учасника.
10.5. Нараховані бонуси в рамках Сервісу «Е-копійка» в будь-який момент можуть бути використані при купівлі товарів з асортименту Торгових Точок, визначених згідно цих Правил.
10.6. Користувачами Сервісу являються всі Учасники Програми.
10.7. Сервіс не є обов'язковий для використання.

11. Інші умови

11.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
11.2. Беручи участь у Програмі, Учасник Програми тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
11.3. Претензії Учасників Програми, що пов’язані з бонусно-акційною частиною Програми, в тому числі з питань нарахування бонусів, розрахунку ними, з питань премій та знижок розглядаються та вирішуються Організатором.
11.4. Претензії Учасників Програми, що пов’язані з використанням картки «ЕКО Максимум» як платіжного засобу, в тому числі з питань проведення розрахунків за допомогою цієї картки розглядаються та вирішуються Банком.
11.5. В Учасника Програми може бути тільки одна Основна картка.
11.6. Для збільшення кількості карток-брелоків до Основної картки необхідно придбати нову Бонусну картку з брелоками та залишити заявку на приєднання нових брелоків на сайті Програми або зателефонувати на Гарячу лінію. Після приєднання карток Учасник Програми самостійно визначає яка з Основних карт є платіжною (на підставі якої буде здійснюватися списання бонусів з рахунку Учасника Програми) . Будь-яку Основну карту, якщо вона не є заблокованою, можна робити платіжною. Також платіжною карткою може бути карта «ЕКО-Максимум» від АТ «СЕНС БАНК». Зміни приймаються протягом доби з моменту подання запиту.

Накопичуйте, розраховуйтесь, користуйтеся спеціальними пропозиціями за допомогою карток та брелоків.